ZUS odmawia A1 studentom - zleceniobiorcom

a1

ZUS nie wydaje A1 studentom do 26 roku życia będącym zleceniobiorcami pracującymi za granicą zarówno w trybie art. 12.1 (oddelegowanie), jaki 13.1 (praca w więcej niż jednym kraju).

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, uczniowie oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia nie podlegają w Polsce z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Osoby te nie podlegają zgłoszeniu do ZUS – nie mogą przystąpić do ubezpieczeń nawet na zasadzie dobrowolności.

Z tego powodu ZUS nie wyda studentowi - zleceniobiorcy, który nie ukończył 26 lat, zaświadczenia A1.

Więcej informacji:

  • Brighton&Wood - European Employment Lawyers & Advisors | Warszawa – Kraków – Opole – Lotnisko Radzieje ICAO: EPRD – Bruksela – Berlin | www.BrightonWood.com
  • ELYSIUM – Kadry i płace dla firm delegujących | Warszawa – Kraków – Opole – Lotnisko Radzieje ICAO: EPRD | www.Elysium-Europe.eu

Publikacje dla firm delegujących: Książki n/t delegowania | Delegowanie.pl

Szkolenia online dla firm delegujących – w każdą środę: Seminaria Online | Delegowanie.pl

Konsultacjeprawne i stała obsługa prawna dla firm delegujących: Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Konsultacje kadrowo-płacowe i stała obsługa kadrowo-płacowa dla firm delegujących: www.Elysium-Europe.eu

 

___________________________________________________________________________________

Delegowanie Opiekunów do Niemiec: ekskluzywne spotkanie konsultacyjne dla firm w biurze ELYSIUM w Opolu!

Zapisz się na seminarium on-line!

http://instytutopieki.eu/news/delegowanie-opiekunow-do-niemiec-ekskluzywne-spotkanie-konsultacyjne-dla-firm-elysiumopole

Potrzebujesz konsultacji? Skontaktuj się z nami!