Wykonywanie zlecenia "na rzecz" pracodawcy – wyrok TK i uchwały SN

Wykonywanie zlecenia

Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodny z konstytucyjną zasadą poprawnej legislacji art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Stanowi on, że za pracownika uważa się (w rozumieniu tej ustawy) również osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług albo umowy o dzieło (jeżeli zawarta została z pracodawcą, z którym pozostaje ona w stosunku pracy), jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy.

Na ten temat wypowiedział się także Sąd Najwyższy. Potwierdził że jeżeli pracownik realizuje zlecenie na rzecz swojego pracodawcy, obowiązkowo jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi ze wszystkich umów (zlecenia i umowy o pracę). Płatnikiem jest wówczas firma, z którą jest związany stosunkiem pracy.

Więcej informacji:

  • Brighton&Wood - European Employment Lawyers & Advisors | Warszawa – Kraków – Opole – Lotnisko Radzieje ICAO: EPRD – Bruksela – Berlin | www.BrightonWood.com
  • ELYSIUM – Kadry i płace dla firm delegujących | Warszawa – Kraków – Opole – Lotnisko Radzieje ICAO: EPRD | www.Elysium-Europe.eu

Publikacje dla firm delegujących: Książki n/t delegowania | Delegowanie.pl

Szkolenia online dla firm delegujących – w każdą środę: Seminaria Online | Delegowanie.pl

Konsultacjeprawne i stała obsługa prawna dla firm delegujących: Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Konsultacje kadrowo-płacowe i stała obsługa kadrowo-płacowa dla firm delegujących: www.Elysium-Europe.eu

 

___________________________________________________________________________________

Delegowanie Opiekunów do Niemiec: ekskluzywne spotkanie konsultacyjne dla firm w biurze ELYSIUM w Opolu!

Zapisz się na seminarium on-line!

http://instytutopieki.eu/news/delegowanie-opiekunow-do-niemiec-ekskluzywne-spotkanie-konsultacyjne-dla-firm-elysiumopole

Potrzebujesz konsultacji? Skontaktuj się z nami!