Wycofanie A1 na podstawie art. 13.1 rozporządzenia 883/2004 – konsekwencje dla firm

A1

Zaświadczenie A1 wydane przez ZUS jest to potwierdzeniem, że w okresie wskazanym w tym formularzu zastosowanie mają polskie przepisy w zakresie zabezpieczenia społecznego. Zdarzają się przypadki, że ZUS wycofuje wydane wcześniej o A1 w trybie art. 13.1 rozporządzenia 883/2004 (praca w więcej niż jednym kraju), gdy okazuje się, że np.: zatrudnienie trwa tak krótko, że faktycznie osoba zatrudniona wykonywała swoją pracę tylko w jednym kraju i nie miała miejsca tzw. naprzemienność i częstotliwość pracy w więcej niż jednym kraju.

W takim przypadku pracodawca/zleceniodawca ma kilka opcji dalszego działania.

Więcej informacji:

  • Brighton&Wood - European Employment Lawyers & Advisors | Warszawa – Kraków – Opole – Lotnisko Radzieje ICAO: EPRD – Bruksela – Berlin | www.BrightonWood.com
  • ELYSIUM – Kadry i płace dla firm delegujących | Warszawa – Kraków – Opole – Lotnisko Radzieje ICAO: EPRD | www.Elysium-Europe.eu

Publikacje dla firm delegujących: Książki n/t delegowania | Delegowanie.pl

Szkolenia online dla firm delegujących – w każdą środę: Seminaria Online | Delegowanie.pl

Konsultacjeprawne i stała obsługa prawna dla firm delegujących: Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Konsultacje kadrowo-płacowe i stała obsługa kadrowo-płacowa dla firm delegujących: www.Elysium-Europe.eu

 

___________________________________________________________________________________

Delegowanie Opiekunów do Niemiec: ekskluzywne spotkanie konsultacyjne dla firm w biurze ELYSIUM w Opolu!

Zapisz się na seminarium on-line!

http://instytutopieki.eu/news/delegowanie-opiekunow-do-niemiec-ekskluzywne-spotkanie-konsultacyjne-dla-firm-elysiumopole

Potrzebujesz konsultacji? Skontaktuj się z nami!