Wliczanie do czasu pracy tzw. "dyżuru pozazakładowego" - wyrok TSUE

d

Wyrokiem z 11.11.2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił zakres pojęcia „czasu pracy” w odniesieniu do okresu tzw. dyżuru pozazakładowego.

Sprawa dotyczyła wprawdzie irlandzkich strażaków, ale warto go przeanalizować w kontekście niedawnego wyroku niemieckiego sądu dotyczącego wliczania do czasu pracy „czuwania” i „gotowości” opiekunek osób starszych.

Trybunał wyjaśnił m.in., że pojęcie „czasu pracy” zawarte w art. 2 pkt 1 dyrektywy 2003/88/WE dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, obejmuje wszystkie okresy dyżuru, w tym pełnione w systemie dyżuru pozazakładowego, w trakcie których nałożone na pracownika ograniczenia mają taki charakter, że obiektywnie i bardzo znacząco wpływają na jego zdolność do swobodnego zarządzania podczas tych okresów czasem, w którym pracodawca nie wymaga od niego świadczenia pracy, oraz do poświęcania się wówczas własnym sprawom.

Więcej informacji:

  • Brighton&Wood - European Employment Lawyers & Advisors | Warszawa – Kraków – Opole – Lotnisko Radzieje ICAO: EPRD – Bruksela – Berlin | www.BrightonWood.com
  • ELYSIUM – Kadry i płace dla firm delegujących | Warszawa – Kraków – Opole – Lotnisko Radzieje ICAO: EPRD | www.Elysium-Europe.eu

Publikacje dla firm delegujących: Książki n/t delegowania | Delegowanie.pl

Szkolenia online dla firm delegujących – w każdą środę: Seminaria Online | Delegowanie.pl

Konsultacje prawne i stała obsługa prawna dla firm delegujących: Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Konsultacje kadrowo-płacowe i stała obsługa kadrowo-płacowa dla firm delegujących: www.Elysium-Europe.eu

 

___________________________________________________________________________________

Delegowanie Opiekunów do Niemiec: ekskluzywne spotkanie konsultacyjne dla firm w biurze ELYSIUM w Opolu!

Zapisz się na seminarium on-line!

http://instytutopieki.eu/news/delegowanie-opiekunow-do-niemiec-ekskluzywne-spotkanie-konsultacyjne-dla-firm-elysiumopole

Potrzebujesz konsultacji? Skontaktuj się z nami!