Seminarium online: A1 dla Ukraińców, Rumunów, Bułgarów i Litwinów delegowanych przez polskie firmy do Belgii.

l

ZUS zmienia pod wpływem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz pod wpływem nacisku władz belgijskich praktykę w zakresie poświadczania i anulowania A1 dla Ukraińców, Rumunów, Bułgarów i Litwinów delegowanych przez polskie firmy do Belgii. ZUS aktualnie prowadzi na zlecenie belgijskich instytucji zmasowane kontrole w polskich firmach delegujących zleceniobiorców i pracowników do Belgii.

Celem kontroli jest wycofanie z mocą wsteczną wydanych wcześniej formularzy A1. Praktyka ta dotyczy:

 1. ukraińskich pracowników polskich firm
 2. pracowników rumuńskich, bułgarskich i litewskich delegowanych przez polskie firmy
 3. pracowników polskich, którzy nie wykonują znaczącej pracy w Polsce.

Belgijskie władze podczas długich postępowań prowadzonych w Polsce zawieszają bieg przedawnienia składek i wszczynają postępowania karne przeciwko władzom oraz rzeczywistym właścicielom polskich spółek.

 

Spotkanie ONLINE na Platformie ZOOM

Zmasowane kontrole w polskich firmach delegujących personel do Belgii

Spotkanie poprowadzą praktycy z Brighton&Wood European Employment Lawyers & Advisors oraz ELYSIUM.

Nie czekaj i już dzisiaj zapisz się!

Czas spotkania do 2h, możliwość zadawania pytań.

Wtorek, 15 marca 2022r.

10.00 - 12.00

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. następujące kwestie:

 • Prawidłowy pasek wynagrodzeń w Belgii
 • Minimalne warunki pracy i płacy w Belgii w różnych sektorach
 • Dodatki żywieniowe
 • Obowiązkowe diety Belgijskie
 • Zakazane diety polskie
 • Kwestionowanie A1
 • Deportacja ukraińskich pracowników polskich firm
 • Podważanie legalności delegowania pracowników rumuńskich, bułgarskich i litewskich delegowanych przez polskie firmy
 • Podważanie legalności delegowania pracowników polskich, którzy nie wykonują znaczącej pracy w Polsce

Cena: 299 EURO + VAT za każdą osobę.

 

Tomasz Major wraz z zespołem Brighton&Wood i ELYSIUM zaprezentuje najnowszą praktykę belgijskich władz i jej reperkusje dla polskich firm, jej właścicieli i osób zarządzających oraz kontrahentów.

Kancelaria Brighton&Wood od ponad 15 lat obsługuje polskie firmy działające na rynku belgijskim. Zapraszamy też na konsultacje indywidualne, które odbywają się w biurach Brighton&Wood w Brukseli, Warszawie, Krakowie, Opolu oraz na Lotnisku Radzieje na Mazurach (ICAO: EPRD): Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Cena: 299 EURO + VAT za każdą osobę.

Eksperci Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors oraz ELYSIUM | Nowoczesne kadry, płace i księgowość dla firm delegujących za granicę odpowiadają na pytania uczestników Spotkania Online. Uczestnicy przed seminarium wysyłają pytania nurtujące ich w praktyce delegowania. Spotkanie odbywa się na platformie ZOOM i zapewnia pełną anonimowość uczestników, co pozwala na swobodną dyskusję.

 

Ze względu na praktyczny charakter spotkań liczba uczestników spotkania została ściśle ograniczona max. do 25 uczestników. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na praktyczny i techniczny charakter spotkania oraz na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, uczelni, organizacji pracodawców, a także kancelarii prawnych i podatkowych o niezgłaszanie się na Konferencję. Adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych zapraszamy na specjalistyczne szkolenia dedykowane dla wolnych zawodów.

Formuła spotkań organizowanych przez Izbę Pracodawców Polskich i portal Delegowanie.pl nie zmieniła się od ponad 20 lat: na spotkania nie są zapraszani ani urzędnicy szkodzący polskim firmom, ani teoretyzujący naukowcy proponujący rozwiązania nierentowne, niebiznesowe i nierealne, ani prawnicy, którzy rozpoczynają przygodę z delegowaniem i na skórze firm delegujących uczą się transgranicznego zatrudnienia. Na spotkania nie mają wstęp przedstawiciele związków zawodowych i innych organizacji oraz firm reprezentujących pracowników i zleceniobiorców delegowanych. Wiedza przekazywana jest przez naszych ekspertów w formule bezpośredniego i pogłębionego spotkania z firmami. Pozwala to na swobodną wymianę doświadczeń bez obawy, że urzędnicy będą przysłuchiwali się dywagacjom przedstawicieli firm, a naukowcy na łamach prasy bulwarowej i w innych mediach komentowali niepoprawne ich zdaniem praktyki. Spotkania mają charakter praktycznych warsztatów w wąskim gronie, podczas których omawiane są konkretne rozwiązania dla firm. Doświadczeni praktycy omawiają konkretne przypadki rozstrzygane przez sądy oraz praktykę poszczególnych instytucji polskich i zagranicznych. Uczestnicy spotkań zabierają ze sobą konkretne rozwiązania dla firm i odpowiedzi na liczne pytania, które ich nurtują w codziennej pracy.

Kancelaria Brighton&Wood (http://www.BrightonWood.com) obsługuje od ponad 20 lat polskie firmy delegujące personel do Belgii. Kancelaria przygotowała dla wszystkich firm delegujących:

 1. komplet publikacji książkowych n/t delegowania wg nowych przepisów: http://delegowanie.pl/publikacje
 2. nową dokumentację dla pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych delegowanych za granicę do wszystkich państw europejskich. Dokumentacja pracownicza przygotowywana przez kancelarię Brighton&Wood uwzględnia regulacje państw przyjmujących w zakresie formy i treści dokumentów i ich wersji językowych. Wszystkie dokumenty przygotowywane są w dwu/ lub wielojęzycznych wersjach językowych: języku polskim, angielskim i w języku państwa przyjmującego.
 3. Kompendium wiedzy dla firm na temat delegowania: 12 książek, ponad 4 tys. stron eksperckiej wiedzy i ponad 20 lat doświadczenia w obsłudze polskich firm za granicą: http://delegowanie.pl/kompendium
 4. Kancelaria Brighton&Wood konsultuje firmy w zakresie dostosowania do nowych przepisów w poszczególnych państwach oraz zapewnia dostęp do wiedzy n/t warunków świadczenia usług w poszczególnych branżach (stawki minimalne, dodatki, obowiązki dokumentacyjne etc.): http://delegowanie.pl/obsluga-firm-delegujacych
 5. Kancelaria Brighton&Wood przeprowadza na zlecenie firm delegujących oraz ich kontrahentów audyty w zakresie legalności delegowania, spełniania przesłanek delegowania, a także dokonuje oceny poprawności modelu oraz sposobu wdrażania procedur związanych z delegowaniem.
 6. Kancelaria Brighton&Wood jako jedyna firma prawnicza w Europie prowadzi audyty w zakresie normy Advanced Quality Management System CBE-2020 [Cross-Border-Employment] |Construction, Infrastructure & Energy| oraz Advanced Quality Management System CBE-2020 [Cross-Border-Employment] |Opieka/Pflege|
 7. Kancelaria Brighton&Wood zapewnia polskim firmom pełną obsługę w postępowaniach kontrolnych prowadzonych w kraju i za granicą. Wraz z ELYSIUM | Kadry i płace dla firm delegujących | www.Elysium-Europe.eu przygotowywana jest pełna i poprawna dokumentacja na potrzeby postępowań kontrolnych. ELYSIUM prowadzi pełną obsługę płacowo-dokumentacyjną w trakcie toczących się postępowań kontrolnych w kraju i za granicą (Niemcy, Belgia, Francja, Holandia, kraje skandynawskie).

Portal Delegowanie.pl we współpracy z Kancelarią Brighton&Wood oraz z ELYSIUM | Kadry i płace dla firm delegujących | http://www.Elysium-Europe.eu przygotował dla firm największą w Europie bazę wiedzy n/t delegowania: www.bazawiedzy.delegowanie.pl

System naliczania płac ELYSIUM to jedyny system uwzględniający zmiany w przepisach o delegowaniu.

 • ELYSIUM umożliwia firmie samodzielne i elastyczne dopasowanie zasad wyliczeń oraz dokumentów generowanych przez system płacowy
 • ELYSIUM liczy płace zgodnie z przepisami polskimi oraz zgodnie z przepisami wszystkich państw członkowskich UE
 • ELYSIUM pozwala na elastyczność w konfigurowaniu zasad rozliczania płac na nowych rynkach z uwzględnieniem różnych składników wynagrodzeń
 • ELYSIUM generuje dokumenty miesięczne we wszystkich językach UE i zgodnie z przepisami wszystkich państw członkowskich UE
 • ELYSIUM zawiera różne moduły optymalizacyjne zgodne z regulacjami państw przyjmujących
 • ELYSIUM dostosowany jest do nowych przepisów o delegowaniu wchodzących w życie w 2020 r.
 • ELYSIUM nalicza płace uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzeń i dodatki obowiązujące w danym Państwie przyjmującym
 • ELYSIUM jako jedyny system płacowy w Europie korzysta z permanentnego wsparcia Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com
 • Dokumentację oraz pełną obsługę użytkowników ELYSIUM w postępowaniach kontrolnych w Europie zapewnia Kancelaria Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Więcej informacji: www.Elysium-Europe.eu

Na profilu Facebook Delegowanie.pl | Facebook umieszczane są aktualne informacje n/t legalnego i zyskownego delegowania w Europie.