Niemiecki model franczyzowy dla polskich opiekunów - nielegalny i nieuczciwy wobec opiekunów.

D

Firmy zatrudniające/organizujące zatrudnienie opiekunów w Niemczech w tzw. systemie franczyzowym działają na szkodę polskich opiekunów poprzez:

  1. Oferowanie zatrudnienia bez ochrony prawnej – opiekunka zmuszana jest do założenia w Niemczech działalności gospodarczej i nie podlega ochronie prawnej wynikającej choćby z przepisów o minimalnym wynagrodzeniu; opiekunowie nie mogą dochodzić swoich praw przed sądem pracy. – Traktowani są jak przedsiębiorcy-biznesmeni.
  2. Pozbawienie opiekunów ochrony ubezpieczeniowej zarówno w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego jak i emerytalno-rentowego.

Niemieckie firmy oferują w pakiecie zatrudnienia pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, pełną obsługę księgową oraz prywatne ubezpieczenie, które w praktyce nie daje polskim opiekunom żadnych praw w przypadku choroby, wypadku czy innego nieszczęśliwego zdarzenia. Faktury za „franczyzobiorców” generuje „system”.

Na najbliższym Seminarium Online „Nielegalne modele delegowania opiekunów do Niemiec – zacznij delegować poprawnie, wynagradzać opiekunów godziwie” firmy będą miały okazję poznać możliwości zmiany modelu delegowania na legalny i zapewniający opiekunkom godziwe wynagrodzenie.

 

Seminarium Online

„Nielegalne modele delegowania opiekunów do Niemiec – zacznij delegować poprawnie, wynagradzać opiekunów godziwie”.

data: 7.12.2021

godzina: 10.00-12.00

Niemieckie modele zatrudnienia – unikanie podatków i zaniżanie składek w Niemczech. Niemieckie modele franczyzowe – opiekunka bez ochrony prawnej. Polski system tzw. składki skumulowanej – unikanie podatków i zaniżanie składek w Polsce.

Jak poprawnie delegować? Jak szybko zmienić system nielegalny na poprawne delegowanie?

FORMULARZ ZAPISU

 

Referenci:

Beata Pawłowska, Brighton&Wood European Employment Lawyers & Advisors, www.BrightonWood.com/ ELYSIUM – Nowoczesne kadry, płace i księgowość dla firm delegujących za granicę, www.Elysium-Europe.eu

Tomasz Major, Brighton&Wood European Employment Lawyers & Advisors, www.BrightonWood.com

Kancelaria Brighton&Wood oraz ELYSIUM Kadry i płace dla firm delegujących obsługują od ponad 20 lat polskie firmy działające na rynkach europejskich. Biuro www.GlobalEmplotment.eu w Berlinie zapewnia niemieckim pośrednikom firmom pełną asystę na terenie Niemiec. Dokumentacja kadrowa oraz płacowa przygotowywana przez ELYSIUM i Brighton&Wood zapewnia bezpieczeństwo prawne i podatkowe polskim firmom.

Tomasz Major to „protoplasta” i „guru” branży, twórca pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki do Niemiec. Kierowana przez Tomasza Majora Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. „Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. W branży opieki Tomasz Major słynie nie tylko ze skutecznej obsługi firm, ale także z przepełnionych szczerością i realizmem ocen rynku. To on po raz pierwszy odważył się spojrzeć branży w oczy i wypowiedział głośne wśród firm i opiekunek „Siedem Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec”.

  1. Stała obsługa i konsultacje w Brighton&Wood European Employment Lawyers & Advisors: www.BrightonWood.com
  2. Nowoczesna Obsługa kadrowa, płacowa i księgowa firm delgujących: www.Elysium-Europe.eu
  3. Publikacje książkowe dla firm delegujących (bezpłatmne dla firm konsultowanych i obsługiwanych przez www.BrightonWood.com oraz www.Elysium-Europe.eu: Książki n/t delegowania | Delegowanie.pl