Nielegalne modele delegowania opiekunów do Niemiec - franczyza, samozatrudnienie, niemiecki ZUS, składka skumulowana.

d

W związku z rozwojem branży opieki w Niemczech, nastąpił też wysyp różnych nielegalnych i przede wszystkim niekorzystanych dla opiekunów systemów delegowania/zatrudnienia w Niemczech: 

I. Niemieckie modele zatrudnienia – unikanie podatków i zaniżanie składek w Niemczech

Firmy delegujące opiekunów do Niemiec w tzw. systemie niemieckim otrzymały w ostatnich dniach nieprzyjemne wiadomości:

 1. w zawiązku ze zmianami przepisów niemieckich i polskich koszt delegowania opiekunów w tzw. niemieckim modelu (ZUS w Niemczech, PIT w Polsce) będzie droższy o ok. 100 euro.
 2. tzw. system niemiecki delegowania jest w ostatnich miesiącach kwestionowany przez niemieckiego fiskusa i służby kontrolne sprawdzające prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia socjalne.

Tzw. niemiecki model zatrudnienia praktykowany przez wiele polskich firm polega na odprowadzaniu składek w Niemczech od zaniżonej kwoty 615 euro (od 2022 r. 670 euro) oraz podatku od wynagrodzeń w Polsce od podobnej kwoty.

System taki nie jest poprawny z kilku powodów:

 1. Umowa zlecenia jest w ocenie niemieckich organów skarbowych, ZOLL i Federalnej Agencji Zatrudnienia umową o pracę i w zakresie podatku od wynagrodzeń polska firma przynajmniej dla opiekunów przebywających w Niemczech dłużej niż 183 dni musi odprowadzać podatki od wynagrodzeń. Opiekunowie na koniec roku mają prawo do zwrotu tego podatku w zaznaniu podatkowym. Nieodprowadzanie podatku od wynagrodzeń przez polskie firmy opiekuńcze jest przestępstwem skarbowym. Opiekunowie coraz częściej zwracają się do niemieckich organów skarbowych o przeprowadzenie kontroli w polskich firmach delegujących w systemie niemieckim i nieodprowadzających podatku od wynagrodzeń zgodnie z niemieckimi przepisami.
 2. Działalność większości polskich firm delegujących opiekunów w tzw. „niemieckim modelu” sprowadza się do rekrutacji i wysłania opiekunki zgodnie z zamówieniem rodziny niemieckiej lub pośrednika niemieckiego i nosi znamiona użyczenia pracowników z tym skutkiem, że wszystkie opiekunki delegowane przez taką firmę podlegają opodatkowaniu wg niemieckich zasad i na koniec roku mają prawo do zwrotu tego podatku w zaznaniu podatkowym. Także i w tym przypadku nieodprowadzanie podatku od wynagrodzeń przez polskie firmy opiekuńcze jest przestępstwem skarbowym.
 3. Najpoważniejszym „grzechem” polskich firm opiekuńczych stosujących „niemiecki model zatrudnienia” jest oszustwo (stanowiące przestępstwo – par. 266a StGB – niemieckiego kodeksu karnego) na szkodę niemieckiego organu rentowego, kasy chorych i opiekunki w zakresie składek socjalnych. Opiekunki zarabiają najczęściej 1.400,00 euro netto i więcej, ale podstawa wymiaru deklarowana przez nieuczciwe firmy wynosi najczęściej 616 euro (tzw. Midi-Job). Opiekunki zgłaszające takie nieprawidłowości niemieckim urzędom otrzymują wyrównanie w zakresie składek oraz mogą dochodzić roszczenia o wypłatę zaległych wynagrodzeń (Mindestlohn) za pracę i dyżury. 

II. Niemieckie modele franczyzowe i samozatrudnienie – opiekunka bez ochrony prawnej

Firmy zatrudniające/organizujące zatrudnienie opiekunów w Niemczech w tzw. systemie franczyzowym działają na szkodę polskich opiekunów poprzez:

 1. oferowanie zatrudnienia bez ochrony prawnej – opiekunka zmuszana jest do założenia w Niemczech działalności gospodarczej i nie podlega ochronie prawnej wynikającej choćby z przepisów o minimalnym wynagrodzeniu; opiekunowie nie mogą dochodzić swoich praw przed sądem pracy. – Traktowani są jak przedsiębiorcy-biznesmeni.
 2. pozbawienie opiekunów ochrony ubezpieczeniowej zarówno w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego jak i emerytalno-rentowego. 

Niemieckie firmy oferują w pakiecie zatrudnienia pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, pełną obsługę księgową oraz prywatne ubezpieczenie, które w praktyce nie daje polskim opiekunom żadnych praw w przypadku choroby, wypadku czy innego nieszczęśliwego zdarzenia. Faktury za „franczyzobiorców” generuje „system”.

III. Polski system tzw. składki skumulowanej – unikanie podatków i zaniżanie składek w Polsce, oszustwo na niekorzyść opiekunów

W tym systemie polskie firmy opiekuńcze obiecują swoim opiekunom odprowadzanie składek w Polsce od kwoty przeciętnego wynagrodzenia (w 2022 roku wyniesie ono 5.922,00 PLN), ale w praktyce oskładkowują umowy zlecenia … raz na wiele miesięcy, kumulując ekstremalnie niskie wynagrodzenia, a resztę należności wypłacając jako różne zaliczki, należności i inne, zdaniem firm, nieobjęte obowiązkiem w zakresie składek, należności.

O procederze stosowanym przez wiele firm skupionych wokół różnych stowarzyszeń agencji, sekcji i inicjatyw naukowo-biznesowych opiekun dowiaduje się po wielu miesiącach, a najczęściej przy rocznym rozliczeniu podatkowym, albo w momencie, gdy chce wystąpić o kredyt lub uzyskać emeryturę, rentę albo inne świadczenie. Wtedy okazuje się, że opiekun padł ofiarą nielegalnej praktyki.

Firmy stosujące taki proceder tracą w ostatnich miesiącach opiekunów, a rosnące koszty stosowania tego systemu powodują, że marżowość spada i firmy też nie są podnosić opiekunom wynagrodzeń. 

Na najbliższym Seminarium Online „Nielegalne modele delegowania opiekunów do Niemiec – zacznij delegować poprawnie, wynagradzać opiekunów godziwie” firmy będą miały okazję poznać możliwości zmiany modelu delegowania na legalny i zapewniający opiekunkom godziwe wynagrodzenie.

 

„Nielegalne modele delegowania opiekunów do Niemiec – zacznij delegować poprawnie, wynagradzać opiekunów godziwie”.

data: 7.12.2021

godzina: 10.00-12.00

 • Niemieckie modele zatrudnienia – unikanie podatków i zaniżanie składek w Niemczech. Niemieckie modele franczyzowe – opiekunka bez ochrony prawnej. Polski system tzw. składki skumulowanej – unikanie podatków i zaniżanie składek w Polsce.
 • Jak poprawnie delegować? Jak szybko zmienić system nielegalny na poprawne delegowanie?

FORMULARZ ZAPISU

 

Referenci:

Beata Pawłowska, Brighton&Wood European Employment Lawyers & Advisors, www.BrightonWood.com/ ELYSIUM – Nowoczesne kadry, płace i księgowość dla firm delegujących za granicę, www.Elysium-Europe.eu

Tomasz Major, Brighton&Wood European Employment Lawyers & Advisors, www.BrightonWood.com

Kancelaria Brighton&Wood oraz ELYSIUM Kadry i płace dla firm delegujących obsługują od ponad 20 lat polskie firmy działające na rynkach europejskich. Biuro www.GlobalEmplotment.eu w Berlinie zapewnia niemieckim pośrednikom firmom pełną asystę na terenie Niemiec. Dokumentacja kadrowa oraz płacowa przygotowywana przez ELYSIUM i Brighton&Wood zapewnia bezpieczeństwo prawne i podatkowe polskim firmom.

Tomasz Major to „protoplasta” i „guru” branży, twórca pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki do Niemiec. Kierowana przez Tomasza Majora Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. „Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. W branży opieki Tomasz Major słynie nie tylko ze skutecznej obsługi firm, ale także z przepełnionych szczerością i realizmem ocen rynku. To on po raz pierwszy odważył się spojrzeć branży w oczy i wypowiedział głośne wśród firm i opiekunek „Siedem Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec”.

 1. Stała obsługa i konsultacje w Brighton&Wood European Employment Lawyers & Advisors: www.BrightonWood.com
 2. Nowoczesna Obsługa kadrowa, płacowa i księgowa firm delgujących: www.Elysium-Europe.eu
 3. Publikacje książkowe dla firm delegujących (bezpłatmne dla firm konsultowanych i obsługiwanych przez www.BrightonWood.com oraz www.Elysium-Europe.eu: Książki n/t delegowania | Delegowanie.p

 

Kontakt: http://delegowanie.pl/obsluga-firm-delegujacych

Kontakt: www.BrightonWood.com i www.Elysium-Europe.eu

Sekcja Opieki działająca przy IPP jest największą organizacją wspierającą polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec: InstytutOpieki.eu | Dbamy o najwyższe standardy opieki w UE

Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2100 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 300 agencji opieki.

Przystąp do IPP, korzystaj z bezpłatnych publikacji oraz uczestnicz w bezpłatnych spotkaniach n/t delegowania opiekunów do Niemiec: Zostań Członkiem IPP Delegowanie | Delegowanie.pl

Na profilu Facebook Legalna Opieka w Niemczech | Facebook umieszczane są aktualne informacje n/t legalnego i zyskownego delegowania opiekunów do Niemiec.