Łatwiej delegować ukraińskie opiekunki do Niemiec i innych krajów UE.

fdg

Zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej zasady dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a więc m.in. te dotyczące wystawiania zaświadczeń A1 stosuje się do obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci uregulowań tych wyłącznie ze względu na przynależność państwową, a także członków ich rodzin i osób pozostałych przy życiu, pod warunkiem że zamieszkują legalnie na terytorium państwa członkowskiego i znajdują się w sytuacji, która pod każdym względem dotyczy więcej niż jednego państwa członkowskiego.

Od lat najwięcej wątpliwości interpretacyjnych (także w polskim ZUS) budziło pojęcia „zamieszkiwania legalnego”. ZUS przez lata utożsamiał to ze stałym pobytem.

Niedawno TSUE wydał kolejny wyrok dotyczący interpretacji tego pojęcia. Stwierdził w nim, że zarówno czas przebywania obywateli państw trzecich na terytorium państwa członkowskiego, jak i fakt, że zachowują oni zwykły ośrodek swoich interesów w państwie trzecim, nie są jako takie decydujące dla ustalenia czy osoby te „przebywają legalnie na terytorium danego państwa członkowskiego”. Dla celów wydania A1 wystarczy, że cudzoziemiec przebywa i pracuje legalnie na terytorium danego państwa UE i jest np.: delegowany do innego państwa.

Należy jednak pamiętać, że A1 to nie wszystko - niektóre państwa mają specjalne wymogi wizowe/legalizacyjne. 

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w 2022 roku seminarium online poświęcone delegowaniu opiekunów do Niemiec. Poruszymy na nim także najnowsze korzystne dla ukraińskich opiekunów orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE:

 

08.12.2021 zapraszamy na Webinar e-szkolenie pod patronatem Delegowanie.pl

Zapowiedź nowych przepisów w Niemczech dla branży opieki domowej.

Spotkanie poprowadzą praktycy z Brighton&Wood European Employment Lawyers & Advisors oraz ELYSIUM.

Nie czekaj i już dzisiaj zapisz się

Czas spotkania do 2h, możliwość zadawania pytań !

Wtorek, 14 grudnia 2021 r.

10.00-12.00 

Zapowiedź nowych przepisów w Niemczech dla branży opieki domowej.

Referenci:

Beata Pawłowska, Brighton&Wood European Employment Lawyers & Advisors, www.BrightonWood.com/ ELYSIUM – Nowoczesne kadry, płace i księgowość dla firm delegujących za granicę, www.Elysium-Europe.eu

Tomasz Major, Brighton&Wood European Employment Lawyers & Advisors, www.BrightonWood.com

Kancelaria Brighton&Wood oraz ELYSIUM Kadry i płace dla firm delegujących obsługują od ponad 20 lat polskie firmy działające na rynkach europejskich. Biuro www.GlobalEmplotment.eu w Berlinie zapewnia niemieckim pośrednikom firmom pełną asystę na terenie Niemiec. Dokumentacja kadrowa oraz płacowa przygotowywana przez ELYSIUM i Brighton&Wood zapewnia bezpieczeństwo prawne i podatkowe polskim firmom.

Tomasz Major to „protoplasta” i „guru” branży, twórca pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki do Niemiec. Kierowana przez Tomasza Majora Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. „Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. W branży opieki Tomasz Major słynie nie tylko ze skutecznej obsługi firm, ale także z przepełnionych szczerością i realizmem ocen rynku. To on po raz pierwszy odważył się spojrzeć branży w oczy i wypowiedział głośne wśród firm i opiekunek „Siedem Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec”. 

  1. Stała obsługa i konsultacje w Brighton&Wood European Employment Lawyers & Advisors: www.BrightonWood.com    
  2. Nowoczesna Obsługa kadrowa, płacowa i księgowa firm delgujących: www.Elysium-Europe.eu
  3. Publikacje książkowe dla firm delegujących (bezpłatmne dla firm konsultowanych i obsługiwanych przez www.BrightonWood.com oraz www.Elysium-Europe.eu: Książki n/t delegowania | Delegowanie.pl