Legalizacja Pracy

Nadal obowiązują regulacje, iż do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tego, który będzie obowiązywał jako ostatni) przedłużeniu ulegają m.in.: legalny pobyt cudzoziemców na podstawie wiz krajowych lub kart pobytu oraz zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Nie ma możliwości zmiany pracodawcy wskazanego w zezwoleniu na pracę lub jednolitym zezwoleniu na pobyt i pracę. Trzeba ubiegać się o nowe przy zmianie pracodawcy.

Odrębnym problemem jest legalizacja pobytu w innym niż Polska kraju UE.

Więcej informacji:

  • Brighton&Wood - European Employment Lawyers & Advisors | Warszawa – Kraków – Opole – Lotnisko Radzieje ICAO: EPRD – Bruksela – Berlin | www.BrightonWood.com
  • ELYSIUM – Kadry i płace dla firm delegujących | Warszawa – Kraków – Opole – Lotnisko Radzieje ICAO: EPRD | www.Elysium-Europe.eu

Publikacje dla firm delegujących: Książki n/t delegowania | Delegowanie.pl

Szkolenia online dla firm delegujących – w każdą środę: Seminaria Online | Delegowanie.pl

Konsultacje prawne i stała obsługa prawna dla firm delegujących: Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Konsultacje kadrowo-płacowe i stała obsługa kadrowo-płacowa dla firm delegujących: www.Elysium-Europe.eu

 

___________________________________________________________________________________

Delegowanie Opiekunów do Niemiec: ekskluzywne spotkanie konsultacyjne dla firm w biurze ELYSIUM w Opolu!

Zapisz się na seminarium on-line!

http://instytutopieki.eu/news/delegowanie-opiekunow-do-niemiec-ekskluzywne-spotkanie-konsultacyjne-dla-firm-elysiumopole

Potrzebujesz konsultacji? Skontaktuj się z nami!